ผู้เข้าร่วมประชุม
ชื่อ สกุล ชื่อหน่วยงาน วัตถุประสงค์ในการร่วมงาน ประเทศ สถานะการชำระเงิน การดำเนินงาน
ชื่อ สกุล ชื่อหน่วยงาน วัตถุประสงค์ในการร่วมงาน ประเทศ สถานะการชำระเงิน การดำเนินงาน
adulsiri satcharern phetchabunrajabhatuniversity Poster presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะอยู่ระหว่างพิจารณา
Adunyadet Tankaeo Doctor of Business Administration Program in Management, Faculty of Business Administration and Management, Ubon Ratchathani Rajabhat University, Thailand Oral presentation (international level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างพิจารณา
apiwat padthavaro Pitchayabundit College Oral presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างพิจารณา
Arunee Nusit Pibulsongkram Rajabhat University Poster presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างพิจารณา
Attaporn Auita คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม Poster presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
Chanakan Klangwong คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม Poster presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
chananda sinchuen คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี Poster presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
Danai Lamkham pitchayabundit college Oral presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างพิจารณา
Dr.Laphatsawat Khlaisaeng คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ Oral presentation (international level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างพิจารณา
janejira parntup มหาวิทยาลัยราชัฏนครสวรรค์ Poster presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ได้รับบทความแล้วปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
kanokporn Srivichai Lampang Rajabhut University Poster presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
kanokporn akkasinsakul Lampang Rajabhut University Poster presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
Maneerat Wongaiyara Pitchayabundit College Oral presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างพิจารณา
Monrudee Hemnin Pitchayabundit College Oral presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างพิจารณา
Mr. Atthapol Khamsansai Lampang Rajabhat University Poster presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างพิจารณา
Ms.Kanjana Boonya Lampang Rajabhat University Poster presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างพิจารณา
Nilubon Weerotpadungpong Rajimangala University of Technology Isan Oral presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างพิจารณา
Outhay Sidachanh Doctor of Business Administration Program in Management, Faculty of Business Administration and Management, Ubon Ratchathani Rajabhat University, Thailand Oral presentation (international level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างพิจารณา
Panupan Silagul Pitchayabundit College Oral presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างพิจารณา
Paradee Nateepitak Kasem Bundit University Oral presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างพิจารณา
Pissanu Labkham Phetchabun rajabhat university Poster presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างพิจารณา
PONGSAKORN ISLAM Kasem Bundit University Oral presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
Primada Bualuang PCRU Oral presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
PRUEKKDETCH TRAKULNIMNUAL Kasem Bundit University Oral presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างพิจารณา
Rachaneekorn Imaram Kasem Bundit University Oral presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างพิจารณา
rachkai Promchat วิทยาลัยกรุงธน Poster presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
sasinapa boonpitak Rambhai Barni Rajahat University Poster presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างพิจารณา
Somsadee Jitjak Kasem Bundit University (Master Of Public Administation) Oral presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างพิจารณา
Songwut Yoothon Pitchayabundit College Oral presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างพิจารณา
Thanawut Phutthakham pitchayabundit college Oral presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างพิจารณา
Wanida Hupaka KASAM BUNDIT UNIVERSITY (MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION) Oral presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างพิจารณา
Wanisak Phudeethip Pitchayabundit College Oral presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างพิจารณา
Witsathit Somrak Rangsit University Oral presentation (international level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างพิจารณา
กนกอร จิตจำนงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย Poster presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างพิจารณา
กมลทิพย์ คำใจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ Poster presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
กรปภา จันทาพูน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย Poster presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างพิจารณา
กฤษฎา เจริญทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ Poster presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
กัญญา สายสิงห์เทศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ Oral presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว รอการอัพโหลดไฟล์
กัญญารัตน์ ทองวัน การท่องเที่ยวและการโรงแรม Poster presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างพิจารณา
กิตติภัค ดานขุนทด วิทยาลัยพิชญบัณฑิต Oral presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
กิติวัฒน์ กิติบุตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Poster presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
จตุรพร แก้วเหลือง มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น Oral presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างพิจารณา
จักรพรรดิ์ คุ้มเวช มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ Poster presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างพิจารณา
ฉัตรทวีป ยังน้อย คณะวิทยาการจัดการ มหาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ Poster presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างพิจารณา
ชนิษฐา ใจเป็ง สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน Poster presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะอยู่ระหว่างพิจารณา
ชวลิต ใจหล่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา Oral presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
ชาญณรงค์ คำผผล มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา Oral presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
ฐิติพงศ์ ผึ่งเเก้ว มหาวิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา Poster presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
ฐิติรัตน์ แฉล้มภักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา Poster presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
ณฐมน ทรัพย์บุญโต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย Poster presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
ณัฐมล จันทร์สุวรรณ์ คณะวิยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ Poster presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างพิจารณา
ธนากร ภาระธัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา Oral presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
นภาพร ผ่องศรี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต Oral presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างพิจารณา
นางสาว ณัฐฐินันท์ บุญกร่าง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ Poster presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างพิจารณา
นางสาวกรรณิกา ทองคำ มหา่วิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Poster presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างพิจารณา
นางสาวเกวลิน วีระศักดิ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ Oral presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
นางสาวธัญชนิต ควรคิด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย Oral presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างพิจารณา
นางสาวน้ำฝน เอี่ยมสูงเนิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ Poster presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างพิจารณา
นางสาวปิ่นอนันต์ บุญญนรากร Lampang Rajabhat University Poster presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างพิจารณา
นางสาวมนัญญา ศรีบุญเรือง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ Oral presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
นางสาวสุนิสา เปี่ยมสุข คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (นักศึกษา) Oral presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
นาฎนารี ปลื้มจิตร คณะวิทยาการจัดการ Poster presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ได้รับบทความแล้วอยู่ระหว่างพิจารณา
นายปวริศ ซุ่นห้วน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ Oral presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
นิศานาถ บุญปัน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ Poster presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
เบญจมาภรณ์ รุ่งสาง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Oral presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างพิจารณาอยู่ระหว่างพิจารณา
ปราณีต ใจหนัก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ Poster presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างพิจารณา
ปุณฑริกา สุคนธสิงห์ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ Poster presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว รอการอัพโหลดไฟล์
ผศ.ดร.ธานินทร์ ไชยเยชน์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Poster presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างพิจารณา
ผศ.ดร.พิรภพ จันทร์แสนตอ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Poster presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
ผศ.ดร.รัตนา สิทธิอ่วม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Poster presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างพิจารณา
ผศ.ดร.สุภัทณี เปี่ยมสุวรรณกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย Oral presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างพิจารณา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีไพร สกุลพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Oral presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
พงษ์เพชร ศรีบุตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา Oral presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
พรนภา นครภักดี วิทยาลัยพิชญบัณฑิต Oral presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างพิจารณา
พระสุนทร วอนไลวัน พระสุนทร Oral presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างพิจารณา
พิชญา วงศ์ไวศยวรรณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต Oral presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างพิจารณา
พิมพ์วรีย์ มณีฤทธิ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ Poster presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
ไพโรจน์ ชัชวาลย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Poster presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
ภัทราพร สมเสมอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย Poster presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะอยู่ระหว่างพิจารณา
มัลลิกา ทองเอม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด Oral presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างพิจารณา
เมธัส ประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา Poster presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างพิจารณา
รสริน จอห์นสัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย Poster presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างพิจารณา
รัมย์ประภา บุญทะระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน Oral presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว รอการอัพโหลดไฟล์
ว่าที่ร้อยตรีหญิงณฐมน จรรยาศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา Poster presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
วิภาวดี ผกามาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ Poster presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
ศุภชัย ชาญวรรณกุล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Oral presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างพิจารณาอยู่ระหว่างพิจารณา
สกิณา แซ่เล้า มาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ Poster presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
สนธยา วันชัย คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม Oral presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
สิทธิชัย สง่าวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา Poster presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างพิจารณา
สุกัญญา สุทธาวาสน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ Oral presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างพิจารณา
สุภาวดี รนที มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ Poster presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างพิจารณา
อ.จตุพร จันทร์เพชร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ Poster presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ตอบรับบทความแล้ว
อ.เจนจิรา เงินจันทร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ Oral presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างพิจารณา
อ.ฉัตรชัย อินทรประพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร Poster presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
อ.ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร Poster presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
อ.ดร.จินดาภา ศรีสำราญ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ Oral presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างพิจารณา
อ.ดร.ณัฐแก้ว ข้องรอด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ Poster presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
อ.ดร.ปาณิสรา คงปัญญา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ Poster presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างพิจารณา
อ.ดร.รัฐ ใจรักษ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ Oral presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างพิจารณา
อ.ดร.วุฑฒิณัฏฐ์ รัตนภรณ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ Poster presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างพิจารณา
อ.ดร.ศิรญา จนาศักดิ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Oral presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างพิจารณา
อ.ธนพร รังสิกรรพุม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Oral presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างพิจารณา
อ.นันทกานต์ ศรีปลั่ง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ Poster presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างพิจารณา
อ.ปิยะนุช พรหมประเสริฐ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ Poster presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
อ.ปิลันธนา สงวนบุญญพงษ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ Poster presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างพิจารณา
อ.เพิ่มศักดิ์ พันธ์ุแตง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Oral presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
อ.มัลลิกา ภูมะธน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ Oral presentation (international level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างพิจารณา
อ.วิไลพร วงษ์อินทร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ Poster presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างพิจารณา
อ.วีรวรรณ แจ้งโม้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร Poster presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างพิจารณา
อ.อุษณีย์ มากประยูร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Oral presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
อาจารย์ ดร.กัลยรัตน์ คำพรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Oral presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างพิจารณา
อาจารย์ชุตินิษฐ์ ปานคำ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Oral presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างพิจารณา
อาจารย์ธนพร จนาพิระกนิฎฐ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย Oral presentation (international level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างพิจารณา
อาจารย์เอ็ม สายคำหน่อ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ Poster presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
อิสระพงษ์ ศิริตัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ Oral presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างพิจารณา
อุไรวรรณ บุญประเสริฐ คณะวิทยาการจัดการ Poster presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างพิจารณา
เอกวิทย์ เอกวิทย์ พิมพ์ปัจฉิม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Oral presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างพิจารณา
ิNantita Pancharoen Kasem Bundit University Oral presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างพิจารณา
์ืNuchsara Pringviriya Songkhla Rajabhat University Oral presentation (national level) ไทย ชำระเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างพิจารณา